เมนู
รถเข็น

ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมรถเข็น 2Q (13.4 ลิตร)

ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมรถเข็น 2Q (13.4 ลิตร)
ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมรถเข็น 2Q (13.4 ลิตร)
ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมรถเข็น 2Q (13.4 ลิตร)
ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมรถเข็น 2Q (13.4 ลิตร)
ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมรถเข็น 2Q (13.4 ลิตร)
ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมรถเข็น 2Q (13.4 ลิตร)
ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมรถเข็น 2Q (13.4 ลิตร)

ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ 2Q (13.4 ลิตร) พร้อมรถเข็น มีก๊าซเต็มถังพร้อมใช้งาน

ใน 1 ชุดประกอบด้วย

 • ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 2Q (13.4 ลิตร)
 • เกจ์วัดแรงดัน No.1
 • รถเข็น ขนาด 2Q
 • สายเสียบจมูก(Cannula hose) 7 ฟุต (2.1 เมตร)
 • แหวนปากตาย  สำหรับเปิดปิด
 • มีก๊าซเต็มถังพร้อมใช้งาน
 • รับประกัน 1 ปี

2Q มีอ๊อกซิเจนสำหรับ

 • 11 ชั่วโมง 18 นาที (2 ลิตร/นาที 1500 psi)
 • 7 ชั่วโมง 31 นาที (3 ลิตร/นาที 1500 psi)

ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 2Q (13.3 ลิตร) คุณสมบัติ 

 • ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 2Q (13.4 ลิตร)
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 16 กิโลกรัม
 • ความกว้าง 15.9 ซม. , ความสูง 99 ซม.
 • วาล์ว CGA540

เกจ์วัดแรงดันอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ NO.1 คุณสมบัติ 

 • ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)
 • ทำจากทองแดงชุปโครเมียมทั้งสองด้าน
 • ข้อต่อเข้าถังอ๊อกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 540 มีตัวกรองฝุ่นละออง
 • หน้าปัดเกจ์วัดแรงดันออกซิเจน แสดงความดันภายในถัง 0-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) 
 • พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL

        ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)

 • ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที  Calibrated at 20C and psi
 • โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%
 • ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ DISS Connection
 •    สำหรับต่อเข้ากับขวดน้ำให้ความชื้นหรือข้อต่อ สำหรับการพ่นยา
 • ตัวเรือนเป็นทองแดงชุบโครเมียม

        ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier)

 • ขวดทำด้วยวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
 • ปริมาตร 300 มล. มีขีดและระดับน้ำต่ำสุดและสูงสุด

        สายแคนนูล่า (Cannula) 7 ฟุต (2.1 เมตร)

        เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM

        ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485

        รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

   รถเข็น

   • รถเข็น แข็งแรงคนทาน
   • รถเข็นมีสมดุลที่ดี

   อัตราค่าจัดส่ง

   • โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง 180 บาท/ชุด
   • โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ 260 บาท/ชุด
   • *บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* 390 บาท/ชุด
   • โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน 260 บาท/ชุด
   • โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ 300 บาท/ชุด
   • *เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 540 บาทขึ้นไป*
   • โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง 390 บาท/ชุด


    ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

    ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

    ประเภทเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ที่ได้รบอนุญาต

    พื้นที่โซน ภาคกลาง

    - เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

    - ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  180 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น)  300 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น)  450 บาท/ชุด
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว  200 บาท/ถัง
    - เฉพาะรถเข็น ขนาด 0.5,1.5,2คิว  150 บาท/ชิ้น
     

    พื้นที่โซนภาคเหนือ

    - เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

    - ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  220 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น)  350 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น) 590 บาท/ชุด
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  150 บาท/ถัง
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว 290 บาท/ถัง


    *บนภูเขา จะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม*
    - ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  ค่าจัดส่ง 350 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่6คิว(ไม่มีรถเข็น)  ค่าจัดส่ง 500 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่6คิว(มีรถเข็น)  ค่าจัดส่ง 690 บาท/ชุด


    พื้นที่โซน ภาคอีสาน

    - เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

    - ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  220 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น)  300 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น) 590 บาท/ชุด
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 150 บาท/ถัง
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว 250 บาท/ถัง
     

    พื้นที่โซน ภาคใต้

    - เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

    - ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  240 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น)  350 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น) 590 บาท/ชุด
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  150 บาท/ถัง
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว   350 บาท/ถัง
    *เกาะต่างๆ (สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป*
     

    พื้นที่โซน สีแดง

    - เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

    - ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  350 บาท/ชุด
    - ครบชุดขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น) 450 บาท/ชุด
    - ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น)  690 บาท/ชุด
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  300 บาท/ถัง
    - เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว   400 บาท/ถัง
    *พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

    แสดงความคิดเห็น

    โปรด ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบ
    ฿4,400.00
    • คลังสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
    • แบบ: MEDSETO2-NO1-2Q
    • MPN: MEDSETO2-NO1-2Q

    จัดส่งหรือไม่

    เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งหมดในสต็อกและจัดส่งผลิตภัณฑ์ในวันเดียวกัน ถ้าสั่งก่อน 16:00 น.