เมนู
รถเข็น

อ๊อกซิเจน


ออกซิเจนถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตสารเคมีอย่างแพร่หลาย เช่น การผลิตอะเซทิลีน, เอทิลีนออกไซด์, เมทานอล และไวนิลคลอไรด์ นอกจากนี้ออกซิเจนยังใช้ในอุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ ออกซิเจนเกรดอุตสาหกรรมมักจะใช้ร่วมกับแก๊สเชื้อเพลิง เช่น อะเซทิลีน, ไฮโดรเจน หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลว ในกระบวนการเชื่อม หรือตัด oxy-fuel
ข้อควรรู้   หลีกเลี่ยงการสัมผัสออกซิเจนเหลวโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ผิวหนังหรือเสื้อผ้าไหม้ได้ ควรเก็บออกซิเจนให้ห่างจากประกายไฟ


ยี่ห้อสินค้า: BTIC แบบ: O2-6Q
ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 6คิว มีก๊าซเต็มถัง พร้อมใช้ได้เลยโซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -200 บาท/ชุดโซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -300 บาท/ชุด*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -250 บาท/ชุดโซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -300 บาท/ชุดโซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -350 บาท/ชุด*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯล..
฿4,000.00
ยี่ห้อสินค้า: HC แบบ: O2-1-5Q
ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 1.5 คิว มีก๊าซเต็มถัง พร้อมใช้ได้เลยโซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -150 บาท/ชุดโซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -150 บาท/ชุด*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -200 บาท/ชุดโซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -150 บาท/ชุดโซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -180 บาท/ชุด*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน..
฿2,000.00
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ( 1 หน้า)