เกจ์ปรับแรงดันไนโตรเจน NO7

N2REG-AIRTECH-NO7

สินค้าใหม่

โปรโมชั่นสินค้าใหม่

เกจ์ปรับแรงดันไนโตรเจน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 100 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกจ์ปรับแรงดันไนโตรเจน

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -80 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -80 บาท/ชุด

*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -100 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -80 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -80 บาท/ชุด

*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 120 บาทขึ้นไป*

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง -100 บาท/ชุด

*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูป

Working Pressure : 14bar/200PSI
Max Inlet Pressure : 230bar/3300PSI