เกจ์วัดแรงดันอาร์กอน NO3

ARGON-AIRTECH-NO3

สินค้าใหม่

โปรโมชั่นสินค้าใหม่

เกจ์วัดแรงดันอาร์กอน ทองเหลือง 100% 

รายละเอียดเพิ่มเติม

950 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -80 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -80 บาท/ชุด

*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -100 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -80 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -80 บาท/ชุด

*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 120 บาทขึ้นไป*

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง -100 บาท/ชุด

*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

เกจ์วัดแรงดันอาร์กอน ทองเหลือง 100%