ถังอ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 1.5 คิว ถังอ๊อกซิเจน ดูขนาดใหญ่กว่า

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 1.5 คิว

MED-O2-1.5Q

สินค้าใหม่

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 1.5 คิว (10 ลิตร)

#ถังออกซิเจนผู้ป่วย

สอบถามโทร. 034-272020, 080-0199979

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

2 200 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 1.5 คิว (10 ลิตร)

ถังเหล็กไร้รอยต่อ

ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9809-3

ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

น้ำหนัก 13.5 กิโลกรัม

วาล์ว CGA540

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 5 ชั่วโมงและ 39 นาที (1 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 3 ชั่วโมงและ 24 นาที (3 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 2 ชั่วโมงและ 49 นาที (4 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 2 ชั่วโมงและ 07 นาที (6 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 1 ชั่วโมงและ 42 นาที (8 ลิตร/นาที 1500 psi)

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560