สายออกซิเจน ADULT CANNULA 2.4m SOLIDA ดูขนาดใหญ่กว่า

สายออกซิเจน ADULT CANNULA 2.4m SOLIDA

CANNULA-2-4

สินค้าใหม่

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการตั้งค่าอย่างหลากหลาย

  • ขอบปากสายท่อเป็นรูปโค้งและยืดหยุ่น เพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยอย่างสูง
  • แบบคล้องหูทำให้สะดวกสบายและปลอดภัย
  • รักษารูปจมูกไม่ให้บานออก

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

25 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการตั้งค่าอย่างหลากหลาย

  • ขอบปากสายท่อเป็นรูปโค้งและยืดหยุ่น เพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยอย่างสูง
  • แบบคล้องหูทำให้สะดวกสบายและปลอดภัย
  • รักษารูปจมูกไม่ให้บานออก

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560