ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ขาด 0.5 คิว พร้อมรถเข็น ดูขนาดใหญ่กว่า

ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ขาด 0.5 คิว พร้อมรถเข็น

สินค้าใหม่

ใน1ชุดประกอบด้วย:

 • ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 0.5คิว (3.3 ลิตร) 
 • เกจ์วัดแรงดัน
 • รถเข็น ขนาด 0.5คิว
 • สายเสียบจมูก Cannula hose
 • แหวนปากตาย แบบพิเศษ สำหรับ เปิดปิด

มีก๊าซเต็มถัง 1000ปอนด์ พร้อมใช้ได้เลย

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

3 500 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 0.5 คิว พร้อมรถเข็น

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

 • ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 0.5 คิว (3.3 ลิตร)
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 6 กิโลกรัม
 • วาล์ว CGA540

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 1 ชั่วโมงและ 14 นาที (1 ลิตร/นาที 1000 psi)
• 44 นาที (3 ลิตร/นาที 1000 psi)
• 37 นาที (4 ลิตร/นาที 1000 psi)
• 27 นาที (6 ลิตร/นาที 1000 psi)
• 22 นาที (8 ลิตร/นาที 1000 psi)

เกจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ

 • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
 • ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
 • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
 • เกจ์วัดปริมาตรออกซิเจน 4,500 psi

รถเข็น

 • รถเข็น แข็งแรงคนทาน 
 • รถเข็นมีสมดุลที่ดี
 • ตามโรงพยาบาลนิยมใช้กันมาก เพราะนางพยาบาลเพียงคนเดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายท่อได้
  เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งาน ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560