ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ขาด 0.5 คิว ดูขนาดใหญ่กว่า

ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ขาด 0.5 คิว

MED-O2-0-5-Q-SET

สินค้าใหม่

ใน1ชุดประกอบด้วย:

  • ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 0.5คิว (3.4 ลิตร)
  • เกจ์วัดแรงดัน
  • สายเสียบจมูก Cannula hose
  • แหวนปากตาย แบบพิเศษ สำหรับ เปิดปิด

มีก๊าซเต็มถัง 1000ปอนด์ พร้อมใช้ได้เลย

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

3 000 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 0.5 คิว

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

  • ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 0.5 คิว (3.4 ลิตร)
  • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
  • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
  • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • น้ำหนัก 6.2 กิโลกรัม
  • วาล์ว CGA540

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 1 ชั่วโมงและ 14 นาที (1 ลิตร/นาที 1000 psi)
• 44 นาที (3 ลิตร/นาที 1000 psi)
• 37 นาที (4 ลิตร/นาที 1000 psi)
• 27 นาที (6 ลิตร/นาที 1000 psi)
• 22 นาที (8 ลิตร/นาที 1000 psi)

เกจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ

  • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
  • ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
  • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
  • เกจ์วัดปริมาตรออกซิเจน 4,500 psi

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560