ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ขาด 6 คิว

MED-O2-6-Q-SET

สินค้าใหม่

ใน1ชุดประกอบด้วย:

 • ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 6คิว (40 ลิตร)
 • เกจ์วัดแรงดัน
 • สายเสียบจมูก Cannula hose
 • แหวนปากตาย แบบพิเศษ สำหรับ เปิดปิด

มีก๊าซเต็มถัง 2000ปอนด์ พร้อมใช้ได้เลย

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 300 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 6 คิว

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -350 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -350 บาท/ชุด

*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -500 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -350 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -350 บาท/ชุด

*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 600 บาทขึ้นไป*

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง -450 บาท/ชุด

*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

 • ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 6คิว (40 ลิตร)
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
 • ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 144 ซม
 • วาล์ว CGA540

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 45 ชั่วโมงและ 21 นาที (+ - 10%) (2 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 30 ชั่วโมงและ 13 นาที (+ - 10%) (3 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)

กจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ

 • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
 • ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
 • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
 • เครื่องวัดความดันออกซิเจนอ่านง่าย 4000psi
 • โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

ดาวน์โหลด