ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 2 คิว พร้อมรถเข็น ดูขนาดใหญ่กว่า

ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ขาด 2 คิว พร้อมรถเข็น

MED-O2-2-Q-SET

สินค้าใหม่

ใน1ชุดประกอบด้วย:

 • ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 2คิว (13.4 ลิตร)
 • เกจ์วัดแรงดัน
 • รถเข็น ขนาด 2คิว
 • สายเสียบจมูก Cannula hose
 • แหวนปากตาย แบบพิเศษ สำหรับ เปิดปิด

มีก๊าซเต็มถัง 1500ปอนด์ พร้อมใช้ได้เลย

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 200 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 2 คิว พร้อมรถเข็น

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

 • ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 2คิว (13.4 ลิตร)
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 16 กิโลกรัม
 • วาล์ว CGA540

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 7 ชั่วโมงและ 31 นาที (1 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 4 ชั่วโมงและ 31 นาที (3 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 3 ชั่วโมงและ 45 นาที (4 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 2 ชั่วโมงและ 49 นาที (6 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 2 ชั่วโมงและ 15 นาที (8 ลิตร/นาที 1500 psi)

เกจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ

 • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
 • ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
 • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
 • เกจ์วัดปริมาตรออกซิเจน 4,000 psi

รถเข็น

 • รถเข็น แข็งแรงคนทาน
 • รถเข็นมีสมดุลที่ดี
 • ตามโรงพยาบาลนิยมใช้กันมาก เพราะนางพยาบาลเพียงคนเดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายท่อได้
 • เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งาน ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560