ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ขาด 2 คิว พร้อมรถเข็น

สินค้าใหม่

จัดส่งฟรีกรุงเทพ

ใน1ชุดประกอบด้วย:

 • ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 2คิว (13.4 ลิตร)
 • เกจ์วัดแรงดัน
 • รถเข็น ขนาด 2คิว
 • สายเสียบจมูก Cannula hose
 • แหวนปากตาย สำหรับ เปิดปิด

มีก๊าซเต็มถัง พร้อมใช้ได้เลย

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 200 ฿

 • เกจ์อ๊อกซิเจนผู้ป่วย NO5
 • เกจ์อ๊อกซิเจนผู้ป่วย NO9

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 2 คิว พร้อมรถเข็น

ถังออกซิเจนใช้ได้กี่ชั่วโมง

จัดส่งสินค้า กรุงเทพฯ ไม่รวมวันส่งสินค้า ไม่เกิน -180 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -240 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -240 บาท/ชุด

*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -260 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -240 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -260 บาท/ชุด

*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป*

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง -350 บาท/ชุด

*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

 • ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 2คิว (13.4 ลิตร)
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 16 กิโลกรัม
 • ความยาว: 15.9 ซม ความสูง: 99 ซม
 • วาล์ว CGA540

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 11 ชั่วโมงและ 18 นาที (2 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 7 ชั่วโมงและ 31 นาที (3 ลิตร/นาที 1500 psi)

กจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ

 • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
 • ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
 • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
 • เครื่องวัดความดันออกซิเจนอ่านง่าย 4000psi
 • โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%

รถเข็น

 • รถเข็น แข็งแรงคนทาน
 • รถเข็นมีสมดุลที่ดี
 • ตามโรงพยาบาลนิยมใช้กันมาก เพราะนางพยาบาลเพียงคนเดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายท่อได้
 • เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งาน ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

ดาวน์โหลด

ถังออกซิเจนใช้ได้กี่ชั่วโมง

ระวัง: หากคุณไม่ได้ใช้ตัวควบคุมทางการแพทย์ที่เหมาะสม ที่เป็นไปตามมาตรฐาน (+ – 10%) คุณจะได้บริโภค / รับก๊าซออกซิเจนมากมายให้กับผู้ป่วย ในกรณีทดสอบส่วนใหญ่เราพบว่าอัตราการไหลเป็นสองเท่าของค่าที่ประกาศไว้ อัตราการไหลของสารควบคุมที่ไม่ผ่านการทดสอบซึ่งเป็นอัตราการทนต่อ (+ 100%) ด้วยระยะขอบที่คุณยอมรับได้ / ให้ผู้ป่วย 6 ลิตรต่อนาที เมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์บอกว่า 3 ลิตรต่อนาที นอกจากนี้คุณจะต้องมีเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ประกาศไว้ ของออกซิเจนที่เหลืออยู่ในกระบอกสูบ เกจวัดแรงดันมาตรฐาน ทาง การแพทย์จะต้องได้ ระดับการไหลเวียนของก๊าซออกซิเจน และระดับชั่วโมงตามตารางนี้

ดาวน์โหลด (48.75k)