ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 6 คิว พร้อมรถเข็น ดูขนาดใหญ่กว่า

ชุดท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 6 คิว พร้อมรถเข็น

MED-O2-6Q+TROLLEY

สินค้าใหม่

ใน1ชุดประกอบด้วย:

 1. ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 6คิว (40 ลิตร)
 2. เกจ์วัดแรงดัน ขนาดใหญ่
 3. รถเข็น ขนาด 6คิว
 4. สายเสียบจมูก Cannula hose 2 เส้น ฟรี
 5. แหวนปากตาย แบบพิเศษ สำหรับ เปิดปิด

มีก๊าซเต็มถัง 2000ปอนด์ พร้อมใช้ได้เลย

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

โทร: 087-9781116

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

8 500 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 6คิว พร้อมรถเข็น

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ

 • ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 6คิว (40 ลิตร)
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
 • ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 144 ซม
 • วาล์ว CGA540

มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 30 ชั่วโมงและ 13 นาที (1 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 18 ชั่วโมงและ 08 นาที (3 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 15 ชั่วโมงและ 07 นาที (4 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 11 ชั่วโมงและ 20 นาที (6 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 9 ชั่วโมงและ 04 นาที (8 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)

เกจ์วัดแรงดัน ขนาดใหญ่ คุณสมบัติ

 • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
 • ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
 • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
 • เกจ์วัดปริมาตรออกซิเจน 4,000 psi

รถเข็น

 • ความยาว: 91 ซม ความสูง: 86 ซม
 • รถเข็น แข็งแรงคนทาน
 • รถเข็นมีสมดุลที่ดี
 • ตามโรงพยาบาลนิยมใช้กันมาก เพราะนางพยาบาลเพียงคนเดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายท่อได้
  เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งาน ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560