ถังอ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 0.5 คิว ถังอ๊อกซิเจน เล็ก ดูขนาดใหญ่กว่า

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 0.5 คิว

สินค้าใหม่

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 0.5 คิว (3.3 ลิตร)

#ถังออกซิเจนผู้ป่วย #ถังออกซิเจนขนาดเล็ก

สอบถามโทร. 034-272020, 080-0199979

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 800 ฿

  • ทรงผอม สูง 67ซม กว้าง 10 ซม
  • ทรงอ้วน (ไม่ใช้รถเข็น) สูง 45 ซม กว้าง 14 ซม

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 0.5 คิว (3.3 ลิตร)

ถังเหล็กไร้รอยต่อ

ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9809-3

ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

น้ำหนัก 6.2 กิโลกรัม

วาล์ว CGA540

ทรงอ้วน (ไม่ใช้รถเข็น)

สูง 45 ซม
กว้าง 14 ซม

ทรงผอม

สูง 67 ซม
กว้าง 10 ซม

มีออกซิเจนสำหรับ:

• 1 ชั่วโมงและ (4 ลิตร / นาที. 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

• 1 ชั่วโมงและ 15 นาที (3 ลิตร / นาที. 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560