พร้อมรถเข็น ดูขนาดใหญ่กว่า

พร้อมรถเข็น 2 - 1.5 - 0.5 คิว

สินค้าใหม่

พร้อมรถเข็น 2 - 1.5 - 0.5 คิว

สอบถามโทร. 034-272020, 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

500 ฿

  • 0.5Q
  • 1.5Q
  • 2.Q

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมรถเข็น 2 - 1.5 - 0.5 คิว

รถเข็น แข็งแรงคงทน

ตามโรงพยาบาลนิยมใช้กันมากเพราะนางพยาบาลเพียงคนเดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายท่อได้

รถเข็นสมีสมดุลที่ดี

เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งานควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560