ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 2 คิว ดูขนาดใหญ่กว่า

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 2 คิว

MED-O2-2Q

สินค้าใหม่

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 2 คิว (13.4 ลิตร)

มีก๊าซเต็มถัง 1500ปอนด์ พร้อมใช้ได้เลย

#ถังออกซิเจนผู้ป่วย

สอบถามโทร. 034-272020, 080-0199979

line-code-lee_oxygen-300.png

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

2 500 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 2 คิว (13.4 ลิตร)

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -150 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -200 บาท/ชุด

*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -350 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -200 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -200 บาท/ชุด

*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป*

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง -300 บาท/ชุด

*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

ถังเหล็กไร้รอยต่อ

ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9809-3

ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

น้ำหนัก 16 กิโลกรัม

ความยาว: 15.9 ซม ความสูง: 99 ซม

วาล์ว CGA540

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

ดาวน์โหลด