เกจ์หายใจ เกจ์อ๊อกซิเจนผู้ป่วย ดูขนาดใหญ่กว่า

เกจ์หายใจ เกจ์วัดแรงดัน

MED-O2-REG-NISSEN

สินค้าใหม่

เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
เกจ์วัดปริมาตรออกซิเจน 4,000 psi
สายเสียบจมูก Cannula hose

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 300 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกจ์หายใจ เกจ์อ๊อกซิเจนผู้ป่วย

  • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
  • ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
  • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
  • เกจ์วัดปริมาตรออกซิเจน 4,000 psi
  • สายเสียบจมูก Cannula hose

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560