เกจ์วัดแรงดันสำหรับผู้ป่วย

MED-O2-REG-NISSEN

สินค้าใหม่

ชุดควบคุมการให้ออกซิเจนและความชื้นผู้ป่วยจากถังออกซิเจน ชุดเกจหัวถังออกซิเจน
ผ่านการทดสอบและรับประกันเป็นเวลา 2 ปี
กระบอกใส้น้ำออกซิเจน
สายเสียบจมูก Cannula hose
แหวนปากตาย สำหรับ เปิดปิด

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 500 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกจ์วัดแรงดันสำหรับผู้ป่วย

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -60 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -80 บาท/ชุด

*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -100 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -80 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -80 บาท/ชุด

*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 120 บาทขึ้นไป*

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง -100 บาท/ชุด

*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

  • เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของอ๊อกซิเจนแบบติดหัวถังอ๊อกซิเจน
  • ขวดทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนตตกไม่แตก
  • มีสัญญาเตือนเมื่อมีการอุดตันในการจ่ายก็าชอ๊อกซิเจนไปยังคนไข้
  • เครื่องวัดความดันออกซิเจนอ่านง่าย 4000psi
  • โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%
  • กระบอกใส้น้ำออกซิเจน
  • สายเสียบจมูก Cannula hose
  • แหวนปากตาย สำหรับ เปิดปิด
  • ผ่านการทดสอบและรับประกันเป็นเวลา 2 ปี

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

ดาวน์โหลด