ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว

MED-O2-6Q

สินค้าใหม่

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว ขนาดถัง (40 ลิตร)

มีก๊าซเต็มถัง 2000ปอนด์ พร้อมใช้ได้เลย

#ถังออกซิเจนผู้ป่วย

สอบถามโทร. 034-272020, 080-0199979

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว ขนาดถัง (40 ลิตร)

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -250 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -300 บาท/ชุด

*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -400 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -300 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -300 บาท/ชุด

*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป*

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง -400 บาท/ชุด

*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

คุณภาพมาตรฐาน ISO9809-3

น้ำหนัก 48 กิโลกรัม

ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 144 ซม

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

ดาวน์โหลด