ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว ถังอ๊อกซิเจน ดูขนาดใหญ่กว่า

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว

MED-O2-6Q

สินค้าใหม่

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว ขนาดถัง (40 ลิตร)

#ถังออกซิเจนผู้ป่วย

สอบถามโทร. 034-272020, 080-0199979

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 200 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่ออ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วย 6 คิว ขนาดถัง (40 ลิตร)

คุณภาพมาตรฐาน ISO9809-3

น้ำหนัก 48 กิโลกรัม

มีออกซิเจนสำหรับ:

• 30 ชั่วโมงและ 13 นาที (1 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 18 ชั่วโมงและ 08 นาที (3 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 15 ชั่วโมงและ 07 นาที (4 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 11 ชั่วโมงและ 20 นาที (6 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)
• 9 ชั่วโมงและ 04 นาที (8 ลิตร/นาที ที่ 2,000 psi)

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560