เกจ์หายใจ เกจ์อ๊อกซิเจนผู้ป่วย ดูขนาดใหญ่กว่า

โฟล์มิเตอร์อ๊อกซิเจน

FLOWMETER-O2-NISSEN

สินค้าใหม่

โฟล์มิเตอร์หลอดแก้ว ใช้ปรับอัตราการไหลเวียนก๊าซอ๊อกซิเจนทางการแพทย์

สินค้าคุณภาพมตราฐาน

ทองเหลืองแท้  100 %

โฟล์  0-15 ลิตร/นาที

โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%


โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

โฟล์มิเตอร์อ๊อกซิเจน

โฟล์มิเตอร์หลอดแก้ว ใช้ปรับอัตราการไหลเวียนก๊าซอ๊อกซิเจนทางการแพทย์

สินค้าคุณภาพมตราฐาน

ทองเหลืองแท้  100 %

โฟล์  0-15 ลิตร/นาที

โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%


โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560