เกจ์หายใจ เกจ์อ๊อกซิเจนผู้ป่วย ดูขนาดใหญ่กว่า

อะแดปเตอร์ Chemetron สำหรับ โฟล์มิเตอร์

CHEMETRON-O2-ADP

สินค้าใหม่

อะแดปเตอร์ Chemetron สำหรับ โฟล์มิเตอร์หลอดแก้ว

ใช้ปรับอัตราการไหลเวียนก๊าซอ๊อกซิเจน 

ทางการแพทย์  สินค้าคุณภาพมตราฐาน 

ทองเหลืองแท้  100 %

โทร: 034-272020

โทร: 080-0199979

Line ID: Lee_oxygen

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

อะแดปเตอร์ Chemetron สำหรับ โฟล์มิเตอร์

อะแดปเตอร์ Chemetron สำหรับ โฟล์มิเตอร์หลอดแก้ว ใช้ปรับอัตราการไหลเวียนก๊าซอ๊อกซิเจน 

ทางการแพทย์  สินค้าคุณภาพมตราฐาน 

ทองเหลืองแท้  100 %

Notice the warnings on the label and accompanying documents before use.

ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560