ท่อไนโตรเจน 6 คิว ถังไนโตรเจน ไนโตรเจน ก๊าซไนโตรเจน ดูขนาดใหญ่กว่า

ท่อไนโตรเจน 6 คิว

N2-6Q

สินค้าใหม่

ท่อไนโตรเจน 6 คิว

สอบถามโทร. 034-272020, 080-0199979

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 100 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อไนโตรเจน 6 คิว

ถังเหล็กไร้รอยต่อ

ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9809-3

ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

น้ำหนัก 48 กิโลกรัม

วาล์ว CGA580

CE Mark