เมนู
รถเข็น

ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น

ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
Hot
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น
ชุดถังอ๊อกซิเจน พร้อมรถเข็น

ชุดถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด พร้อมรถเข็น มีก๊าซเต็มถัง พร้อมใช้ได้เลย

0.5Q มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 2 ชั่วโมงและ 48 นาที  (2 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 1 ชั่วโมงและ 52 นาที  (3 ลิตร/นาที 1500 psi)

1.5Q มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 8 ชั่วโมงและ 30 นาที (2 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 5 ชั่วโมงและ 39 นาที (3 ลิตร/นาที 1500 psi)

2Q มีอ๊อกซิเจนสำหรับ:
• 11 ชั่วโมงและ 18 นาที (2 ลิตร/นาที 1500 psi)
• 7 ชั่วโมงและ 31 นาที (3 ลิตร/นาที 1500 psi)


ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 397 / 2560
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ประเภทเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ที่ได้รบอนุญาต

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง -180 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ -220 บาท/ชุด

*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม* -350 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน -220 บาท/ชุด

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้ -240 บาท/ชุด

*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป*

โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง -350 บาท/ชุด

ใน1ชุดประกอบด้วย:
ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด 0.5คิว (3.3 ลิตร) , 1.5คิว (10 ลิตร) ,2คิว (13.3 ลิตร)
เกจ์วัดแรงดัน
รถเข็น ขนาด 0.5คิว, 1.5คิว, 2คิว
สายเสียบจมูก Cannula hose
แหวนปากตาย  สำหรับ เปิดปิด
มีก๊าซเต็มถัง พร้อมใช้ได้เลย

รับประกัน 2 ปี

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ 0.5คิว (3.3 ลิตร)
ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 0.5คิว (3.3 ลิตร)
ถังเหล็กไร้รอยต่อ
คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
น้ำหนัก 6 กิโลกรัม
ความยาว: 10 ซม ความสูง: 67 ซม
วาล์ว CGA540

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ 1.5 คิว (10 ลิตร)
ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 1.5 คิว (10 ลิตร)
ถังเหล็กไร้รอยต่อ
คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
น้ำหนัก 13.5 กิโลกรัม
ความยาว: 14 ซม ความสูง: 97 ซม
วาล์ว CGA540

ถังอ๊อกซิเจน คุณสมบัติ 2คิว (13.3 ลิตร)
ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์กระบอกขนาด 2คิว (13.3 ลิตร)
ถังเหล็กไร้รอยต่อ
คุณภาพมารตรฐาน  ISO9809-3
ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,626 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
น้ำหนัก 16 กิโลกรัม
ความยาว: 15.9 ซม ความสูง: 99 ซม
วาล์ว CGA540

กจ์วัดแรงดัน คุณสมบัติ NO-1
เกจ์ออกซิเจนทางการแพทย์ (Oxygen Regulator Piston)
- ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ทำจากทองเหลืองชุปโครเมียมทั้งสองด้าน
- ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นมาตรฐาน CGA 540 มีตัวกรองฝุ่นละออง
- หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL
ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)
- ปรับอัตราการไหล 0-15 ลิตร/นาที สามารถปรับสูงสุดได้ 60 ลิตร/นาที Calibrated at 20C and psi
- โฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%
- ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหลเป็นแบบ DISS Connection
- ตัวเรือนเป็นทองเหลืองชุบโครเมียม
ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier)
- สามารถฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121C เป็นเวลา 20 นาที
- ขวดทำด้วยวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) ทองเหลืองชุบโครเมียม
- ปริมาตร 300 ml มีขีดและระดับน้ำต่ำสุดและสูงสุด
สายแคนนูล่า (Cannula)
- สำหรับต่อเข้ากับขวดน้ำให้ความชื้นหรือข้อต่อ สำหรับการพ่นยา
เป็นผลิตภัณฑ์ Nissen Healthcare TM
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
รับประกันคุณภาพ 2 ปี (จากการใช้งานปกติ)


รถเข็น
รถเข็น แข็งแรงคนทาน
รถเข็นมีสมดุลที่ดี
ตามโรงพยาบาลนิยมใช้กันมาก เพราะนางพยาบาลเพียงคนเดียวก็สามารถเคลื่อนย้ายท่อได้
เพื่อความปลอยภัยของผู้ใช้งาน ควรจะมีรถเข็นเพื่อป้องกันเวลาดึงสายไปไกลๆแล้วลืมตัว มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ท่อล้มทำให้แก๊สรั่ว เกจ์แตก เป็นต้น

พื้นที่โซน ภาคกลาง

- เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

- ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  180 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น)  300 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น)  450 บาท/ชุด
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว  200 บาท/ถัง
- เฉพาะรถเข็น ขนาด 0.5,1.5,2คิว  150 บาท/ชิ้น
 

พื้นที่โซนภาคเหนือ

- เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

- ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  220 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น)  350 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น) 590 บาท/ชุด
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  150 บาท/ถัง
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว 290 บาท/ถัง


*บนภูเขา จะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม*
- ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  ค่าจัดส่ง 350 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่6คิว(ไม่มีรถเข็น)  ค่าจัดส่ง 500 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่6คิว(มีรถเข็น)  ค่าจัดส่ง 690 บาท/ชุด


พื้นที่โซน ภาคอีสาน

- เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

- ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  220 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น)  300 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น) 590 บาท/ชุด
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 150 บาท/ถัง
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว 250 บาท/ถัง
 

พื้นที่โซน ภาคใต้

- เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

- ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  240 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น)  350 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น) 590 บาท/ชุด
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  150 บาท/ถัง
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว   350 บาท/ถัง
*เกาะต่างๆ (สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป*
 

พื้นที่โซน สีแดง

- เกจ์วัดแรงดันหรือสินค้าขนาดชิ้นเล็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า5กิโลกรัม ราคา 80 บาท/ชิ้น

- ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  350 บาท/ชุด
- ครบชุดขนาดใหญ่ 6 คิว(ไม่มีรถเข็น) 450 บาท/ชุด
- ครบชุด ขนาดใหญ่ 6 คิว(มีรถเข็น)  690 บาท/ชุด
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)  300 บาท/ถัง
- เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ) ขนาดใหญ่ 6 คิว   400 บาท/ถัง
*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส , สตูล*

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่ได้แปล HTML!
ไม่ดี ดี
แจ้งลบความคิดเห็น
฿3,200.00
  • คลังสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
  • แบบ: MEDSETO2-C-LT
  • MPN: MEDSETO2-C-LT

ตัวเลือกที่ใช้ได้

จัดส่งหรือไม่

เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งหมดในสต็อกและจัดส่งผลิตภัณฑ์ในวันเดียวกัน ถ้าสั่งก่อน 16:00 น.