วิธีการคำนวณเวลาในการใช้งานถังอ๊อกซิเจน

ด้านนอกของกระบอกสูบในอากาศคือความดันบรรยากาศหนึ่ง เมื่อเราพูดถึงความดันในถังออกซิเจน
เราใช้ขนาดของปอนด์ต่อตารางนิ้ว 1 บรรยากาศของความดันที่ถูกแปลงเป็น psi (pressure pr. square inch) คือ 14.7 psi
ดังนั้น ที่ความดัน 14.7 psi ทำให้เรามีก๊าซออกซิเจนในถังเท่ากับปริมาตร V(หลังตัว V บนคอถังอ๊อกซิเจน) ที่บอกบนถังมีหน่วยเป็นลิตรก๊าซ
ปริมาณก๊าซในถังที่มี = (ความดันเกจ์ที่อ่านค่าได้หน่วยเป็นpsi คูณกับปริมาตรV ที่ระบุมากับถัง) / 14.7
เช่น อ่านค่าแรงดันบนเกจ์ได้ 1,500 psi ค่า V ที่ระบุบนถังเท่ากับ 3.3 (0.5Q)
ปริมาณก๊าซในถังที่มี = (1500 x 3.3) / 14.7 = 336.7 ลิตรอ๊อกซิเจน
เวลาที่ใช้ได้ = ปริมาณก๊าซในถังที่มี / อัตราที่แพทย์สั่ง
เช่น แพทย์สั่ง 3 ลิตรต่อนาที
เวลาที่ใช้ได้ = 336.7/3 = 112.2นาที หรือ 1 ชั่วโมง 52นาที

สรุปได้ว่า

สูตร

1. ปริมาณก๊าซในถังที่มี = (ความดันเกจ์ที่อ่านค่าได้หน่วยเป็นpsi x ปริมาตรV ที่ระบุมากับถัง) / 14.7
2. อ๊อกซิเจนที่เหลืออยู่ในถังจะใช้ได้นาน = ปริมาณก๊าซในถังที่มี / อัตราที่แพทย์สั่ง

ตัวอย่าง

1. ค่า V ที่ระบุบนถัง = 3.3( เป็นปริมาตรของน้ำที่บรรจุ ลงในถัง)
2. อ่านค่าแรงดันบนเกจ์ได้ = 1,500 psi
3. แพทย์สั่งให้อ๊อกซิเจน 3 ลิตรต่อนาที

วิธีคำนวณ ปริมาณก๊าซในถังที่มี = (1,500 x 3.3) / 14.7 = 336.7 ลิตรอ๊อกซิเจน
อ๊อกซิเจนที่เหลืออยู่ในถังจะใช้ได้นาน = 336.7/3 = 112.2 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 52 นาที


ระวัง:
หากคุณไม่ได้ใช้ตัวควบคุมทางการแพทย์ที่เหมาะสม ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13485 (+ – 10%) คุณจะได้บริโภค / รับก๊าซออกซิเจนมากมายให้กับผู้ป่วย
ในกรณีทดสอบส่วนใหญ่เราพบว่าอัตราการไหลเป็นสองเท่าของค่าที่ประกาศไว้
อัตราการไหลของสารควบคุมที่ไม่ผ่านการทดสอบซึ่งเป็นอัตราการทนต่อ
(+ 100%) ด้วยระยะขอบที่คุณยอมรับได้ / ให้ผู้ป่วย 6 ลิตรต่อนาที เมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์บอกว่า 3 ลิตรต่อนาที นอกจากนี้คุณจะต้องมีเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ประกาศไว้
ของออกซิเจนที่เหลืออยู่ในกระบอกสูบ เกจวัดแรงดันมาตรฐาน ทาง การแพทย์จะต้องได้ ระดับการไหลเวียนของก๊าซออกซิเจน และระดับชั่วโมงตามตารางนี้